Wysoka wiarygodność i maksymalne bezpieczeństwo

Czujniki temperatury OPTITEMP firmy KROHNE stosowane są w przemysłowych pomiarach temperatury.

OPTITEMP TT 51 w odniesieniu do wiarygodności i bezpieczeństwa: wpływy zewnętrzne - temperatura otoczenia, wibracje, wilgotność względna do 95% oraz zakłócenia elektromagnetyczne - nie mają praktycznego wpływu na wynik pomiaru.

Unikalna cecha monitorowania rezystancji izolacji (SmartSense) została zaprojektowana w celu wykrywania wilgoci wewnątrz osłony termometrycznej, zaś certyfikat SIL 2 wg IEC61508 (edycja 2010, wersja 2) gwarantuje długookresowe, bezproblemowe użytkowanie czujnika w aplikacjach wymagających bezpieczeństwa funkcjonalnego.

W przypadku pojawienia się wilgoci w osłonie termometrycznej, natychmiast zmienia się rezystancja izolacji. Przetwornik OPTITEMP TT 51 w sposób wiarygodny wykrywa tę sytuację.
SmartSense - monitorowanie rezystancji izolacji

Końcowe kryterium: dokładność i stabilność

Przetwornik temperatury OPTITEMP TT 51 konfigurowany jest przez pracownika KROHNE.

Dzięki nowej elektronice, OPTITEMP TT 51 gwarantuje bardzo niski poziom długookresowego błędu pomiaru (0,05% w okresie 5 lat). To wartość czterokrotnie niższa od typowego dryftu spotykanego w porównywalnych przetwornikach.

Długookresowy błąd pomiaru w przypadku przetwornika OPTITEMP TT 51 wynosi 0,05% w okresie 5 lat. To wartość czterokrotnie niższa od typowego dryftu spotykanego w porównywalnych przetwornikach.
Długookresowa dokładność pomiaru temperatury
Jeden czujnik składa się z dwóch elementów. Monitorowane są dwie wartości wejściowe. W przypadku awarii jednego elementu, natychmiast zmienia się uśredniona wartość wyjścia. Przetwornik temperatury OPTITEMP TT 51 wykrywa tę awarię i gener
Podwójny pomiar - redundancja czujnika

Nowa technologia - minimalna fluktuacja

OPTITEMP TT 51 charakteryzuje się doskonałą dokładnością: poza wysokim stopniem wiarygodności wskazań, podwójne wejście czujnika umożliwia detekcję dryftu samego czujnika - identyfikującą błędy pomiaru będące skutkami starzenia się przyrządu. Ta cecha umożliwia - w przypadku awarii jednego czujnika - automatyczne przełączenie pomiaru na drugi czujnik.

Prosta i szybka instalacja, konfiguracja oraz obsługa

Trzy przetworniki temperatury OPTITEMP firmy KROHNE mierzą temperaturę procesową.

Oprogramowanie konfiguracyjne ConSoftTM umożliwia szybkie i proste uruchomienie przetwornika OPTITEMP TT 51. ConSoftTM identyfikuje podłączony przetwornik i otwiera wymagany moduł konfiguracyjny.

OPTITEMP TT 51 może zostać zaprogramowany ręcznym komunikatorem HART® z odległości do 1,500 metrów. Programowanie przetwornika możliwe jest także za pomocą modułów EDD lub FDT, z użyciem plików DTM HART® 6.

Warianty

Seria OPTITEMP TT 51 obejmuje 2 różne wersje przyrządów. OPTITEMP TT 51 C przeznaczony jest do montażu w obudowach DIN-B, natomiast OPTITEMP TT 51 R, to wersja do montażu na szynie DIN. Standardowa redundancja obu rodzajów przetwornika występuje w obwodach 2- oraz 3-przewodowych, dla termometrów rezystancyjnych i termopar. Wersja do montażu na szynie DIN, to jedyny obecnie przetwornik temperatury z opcją redundancji dla 4-przewodowego podłączenia czujników RTD.

Więcej o wersji OPTITEMP TT 51 C

OPTITEMP TT 51 C jest opcjonalnie dostępny w wersji z ochroną przeciwwybuchową - do stosowania w strefie 2, oraz w wersji iskrobezpiecznej - do stosowania w strefie 0, 1 i 2. Obie wersje przeznaczone są do montażu w głowicy przyłączeniowej typu B lub większej, wg DIN 43729.

Więcej o wersji OPTITEMP TT 51 R

OPTITEMP TT 51 R jest opcjonalnie dostępny w wersji z ochroną przeciwwybuchową - do stosowania w strefie 2, oraz w wersji iskrobezpiecznej - do stosowania w strefie 1 i 2. Obie wersje przeznaczone są do montażu na szynie DIN, wg DIN 50022.

Zarówno część sprzętową, jak i programową przetworników zaprojektowano w postaci modułowej - celem zapewnienia wysokiej jakości i wiarygodności sygnału wyjściowego.

Zdjęcie: OPTITEMP TT 51 C - przetwornik temperatury montowany w głowicy

OPTITEMP TT 51 C

Przetwornik montowany w głowicy

Zdjęcie: OPTITEMP TT 51 C Ex - iskrobezpieczny przetwornik temperatury montowany w głowicy

OPTITEMP TT 51 C EX

Przetwornik montowany w głowicy z dopuszczeniem Ex

Zdjęcie: OPTITEMP TT 51 R - przetwornik temperatury montowany na szynie

OPTITEMP TT 51 R

Przetwornik montowany na szynie

Zdjęcie: OPTITEMP TT 51 R Ex - iskrobezpieczny przetwornik temperatury montowany na szynie

OPTITEMP TT 51 R EX

Przetwornik montowany na szynie z dopuszczeniem Ex