• Programowalne przetworniki temperatury HART® z podwójnym wejściem i rozpoznawaniem dryftu czujnika

  Najnowsza generacja przetworników temperatury OPTITEMP oferuje wysokie standardy rynkowe w zakresie dokładności i stabilności dugookresowej (5-letniej).

  Grafika do filmu reklamowego: seria OPTITEMP
  Film

  OPTITEMP - zalety i korzyści

  Grafika do filmu reklamowego: rozpoznawanie dryftu czujnika
  Rozpoznawanie dryftu czujnika

  Doskonała stabilność długookresowa