Vysoká spolehlivost pro maximální bezpečnost

Teploměr OPTITEMP firmy KROHNE měří teplotu v provozu

OPTITEMP TT 51 rovněž vyniká svou spolehlivostí a bezpečností: vnější vlivy jako jsou teplota prostředí, vibrace, relativní vlhkost až 95% a elektromagnetické vlnění nemají na výsledky měření téměř žádný vliv.

Unikátní funkce SmartSense - monitorování izolačního odporu - je určena k detekci vlhkosti v teploměrné jímce, díky certifikaci podle SIL2 v souladu s nejnovějším vydáním (2010, verze 2) normy ČSN IEC 61508 je tento přístroj ideální pro dlouhodobé bezproblémové používání v aplikacích spojených s bezpečností.

Jestliže v teploměrné jímce dojde k výskytu vlhkosti, hodnota izolačního odporu se okamžitě změní. Převodník teploty OPTITEMP TT 51 tak umožní spolehlivou identifikaci závady.
SmartSense - monitorování izolačního odporu

Skutečné měřítko: přesnost a stabilita

Pracovník firmy KROHNE nastavuje převodník teploty OPTITEMP TT 51.

Kromě nově navržené elektroniky se OPTITEMP TT 51 může pochlubit unikátní dlouhodobou stabilitou minimální chyby měření 0,05% po dobu pěti let. To je pouhá čtvrtina odchylky běžné u srovnatelných převodníků teploty.

Dlouhodobá chyba při měření teploty převodníkem OPTITEMP TT 51 je pouze 0,05% v průběhu pěti let. To je pouze čtvrtina odchylky běžné u srovnatelných převodníků teploty.
Dlouhodobá přesnost měření teploty
Jeden snímač je tvořen dvěma měřicími členy. Sledují se dvě vstupní hodnoty. V případě poruchy jednoho členu se průměrná hodnota změní okamžitě. Takto je umožněna detekce poruchy převodníkem teploty OPTITEMP TT 51 a spustí se
Zálohování snímače zdvojeným měřením

Nová technologie pro minimální kolísání hodnot

OPTITEMP TT 51 na vás zapůsobí nejen svou přesností: kromě významného zlepšení spolehlivosti umožňují dva vstupy detekovat odchylku a zjišťovat rovněž chyby způsobené stárnutím. Tato schopnost umožňuje včasný zásah v případě poruchy jednoho snímače automatickým přepnutím na druhý snímač.

Snadné programování, montáž a údržba

Tři teploměry OPTITEMP firmy KROHNE při měření provozní teploty

Díky konfiguračnímu software ConSoftTM je uvedení převodníku OPTITEMP TT 51 do provozu velmi jednoduché. ConSoftTM rozpozná připojený převodník a otevře potřebný konfigurační software.

OPTITEMP TT 51 je možno programovat až ze vzdálenosti 1500 metrů pomocí ručního komunikátoru HART®. Programování převodníku je také možné prostřednictvím aplikací EDD nebo FDT za použití souborů DTM pro HART® 6.

Nabízí Vám možnost volby

Převodníky řady TT 51 jsou k dispozici ve 2 různých provedeních. OPTITEMP TT 51 C je určen pro montáž do hlavice DIN-B, OPTITEMP TT 51 R pak pro montáž na lištu. Standardní zálohování mají oba převodníky pro 2vodičové a 3vodičové obvody s termočlánky a odporovými snímači teploty. Provedení pro montáž na lištu je momentálně jediným převodníkem na trhu umožňujícím záložní 4vodičové připojení odporových snímačů teploty.

Podrobnosti o provedení OPTITEMP TT 51 C

OPTITEMP TT 51 C je na přání dodáván v provedení s ochranou omezením energie pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 2 a s ochranou jiskrovou bezpečností pro použití v zóně 0, 1 a 2. Obě provedení jsou určena k instalaci do hlavice typu B nebo větší podle DIN 43729.

Podrobnosti o provedení OPTITEMP TT 51 R

OPTITEMP TT 51 R je na přání dodáván v provedení s ochranou omezením energie pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 2 a s ochranou jiskrovou bezpečností pro použití v zóně 1 a 2. Obě provedení jsou určena k instalaci na lištu podle DIN 50022.

Modulární software i hardware této řady převodníků je zárukou jejich kvality a spolehlivosti.

Obrázek převodníku teploty do hlavice OPTITEMP TT 51 C

OPTITEMP TT 51 C

Převodník do hlavice

Obrázek převodníku teploty do hlavice OPTITEMP TT 51 C Ex v jiskrově bezpečném provedení

OPTITEMP TT 51 C EX

Převodník do hlavice s certifikátem Ex

Obrázek převodníku teploty na lištu OPTITEMP TT 51 R

OPTITEMP TT 51 R

Převodník na lištu

Obrázek převodníku teploty na lištu OPTITEMP TT 51 R Ex v jiskrově bezpečném provedení

OPTITEMP TT 51 R EX

Převodník teploty na lištu s certifikátem Ex